Imetamine

Ärge toitke last rinnaga ühe nädala jooksul pärast ellaOne®’i (ulipristaal) võtmist. Selle aja jooksul on soovitatav kasutada rinnapumpa, et piimateket stimuleerida ja säilitada. Väljapumbatud rinnapiim tuleb ära visata.1

Viited

1.ellaOne®(ulipristaal) Patient Information Leaflet.