ellaOne® (ulipristaal) on hästi talutav

Nagu kõik ravimid, võib ka ellaOne® (ulipristaal) põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei esine.1

kõige sagedamini teatatud kõrvaltoimed olid peavalu, iiveldus, kõhuvalu ja valulik menstruatsioon. Need on ka võimalikud raseduse sümptomid. Kui teil jäävad “päevad” vahele või on tavapärasest kergemad või raskemad ja teil tekivad ellaOne®’i (ulipristaal) võtmise järgselt nimetatud sümptomid, peate te tegema rasedustesti.1

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga.1

Viited

1. ellaOne® (ulipristaal) Patient Information Leaflet.
2. ellaOne® (ulipristaal) Summary of Product Characteristics.