ellaOne® ei sobi (on vastunäidustatud) järgmistel juhtudel

Ärge kasutage ellaOne®’i:

  • Kui olete ulipristaalatsetaadi või ellaOne®’i (ulipristaal) mis tahes koostisosa suhtes allergiline. (Koostisosad on loetletud pakendi infolehes – kui te pole kindel, pidage nõu apteekriga)1

Viited

1.ellaOne® patsiendi infoleht.

2.Wilcox AJ et al. NEJM 1999; 340(23): 1796-1799