Category Archives: Before taking ellaOne®

ellaOne®’i (ulipristaal) võtmine on lihtne

ellaOne®’i (ulipristaal) on lihtne võtta – üks tablett esimesel võimalusel.1

ellaOne®’i (ulipristaal) tuleb võtta koos vähese veega niipea kui võimalik ja mitte hiljem kui 120 tundi (5 päeva ) pärast kaitsmata vahekorda.1

Seda võib võtta enne sööki, koos toiduga või pärast toidukorda.1

 

Viited

1.ellaOne® (ulipristaal) Patient Information Leaflet.

Asjaolud, millest te peate oma apteekrile rääkima

Allpool on loetelu ravimitest ja tervislikest seisunditest, millest te peate enne ellaOne®’i (ulipristaal) võtmist oma apteekrile rääkima:1

 • Maksahaigus. ellaOne®’i (ulipristaal) ei soovitata raske maksahaigusega naistele
 • Raskekujuline astma
 • Teatud ravimid, mida kasutatakse epilepsia ravis (fenütoiin, fosfenütoiin, fenobarbitaal, primidoon, karbamasepiin, okskarbasepiin)
 • HIV-infektsiooni ravimid (ritonaviir, efavirens, nevirapiin)
 • Bakteriaalsete infektsioonide ravimid (nt rifampitsiin, rifabutiin)
 • Depressiooni või ärevuse raviks kasutatavad liht-naistepuna ürti (Hypericum perforatum) sisaldavad taimsed preparaadid
 • ellaOne®’i (ulipristaal) ei tohi kasutada koos levonogestreeli sisaldavate hädaabi kontratseptiividega
 • Kui teil on “päevad” hilinenud või kui teil on raseduse sümptomid (rindade suurenemine, hommikune iiveldus), kuna te võite juba rase olla

Viited

1.ellaOne® (ulipristaal) Patient Information Leaflet.

ellaOne® ei sobi (on vastunäidustatud) järgmistel juhtudel

Ärge kasutage ellaOne®’i:

 • Kui olete ulipristaalatsetaadi või ellaOne®’i (ulipristaal) mis tahes koostisosa suhtes allergiline. (Koostisosad on loetletud pakendi infolehes – kui te pole kindel, pidage nõu apteekriga)1

Viited

1.ellaOne® patsiendi infoleht.

2.Wilcox AJ et al. NEJM 1999; 340(23): 1796-1799

Mida ellaOne® (ulipristaal) ei tee

See EI OLE regulaarselt võetav rasestumisvastane vahend1

Te ei tohi kasutada ellaOne®’i (ulipristaal) regulaarselt võetava rasestumisvastase vahendina. Hädaabi kontratseptiiv on tagavarameetod raseduse ärahoidmiseks ja seda võib kasutada ainult aeg-ajalt.

See EI TOIMI rasestumisvastase vahendina edasiste vahekordade puhul1

Kui te olete pärast ellaOne®’i (ulipristaal) võtmist uuesti kaitsmata vahekorras, ei takista see teil rasestumast. Te peate kuni järgmise menstruaaltsüklini iga kord vahekorras olles kasutama barjäärimeetodit, nt kondoome. Kui te võtate “beebipille”, jätkake nende kasutamisega tavapäraselt järgmisel päeval pärast ellaOne®’i (ulipristaal) võtmist. Samuti kasutage kuni järgmise menstruaaltsüklini vahekorras olles kindlasti iga kord kondoome.

See EI PÕHJUSTA aborti

ellaOne® (ulipristaal) toimib munaraku vabanemist edasilükkavalt. Kui te olete juba rase, on hädaabi kontratseptiivi võtmiseks liiga hilja, kuna see toimib ainult rasestumist ära hoidva vahendina. Seega kui te juba olete rase, ei tohi te ellaOne®’i (ulipristaal) võtta.

ellaOne® (ulipristaal) ei mõjuta teie viljakus3

Kui te soovite olla vahekorras peale ellaOne®’i (ulipristaal) kasutamist, kasutage kuni järgmise menstruaaltsüklini kondoomi. Seda just selletõttu, et teie viljakus võib väga kiiresti taastuda.

 

Kuidas ellaOne® (ulipristaal) toimib

Est

Mis on ellaOne® (ulipristaal)?

 • ellaOne® (ulipristaal) on vahekorrajärgne hädaabi-pill, mis aitab vältida kaitsmata vahekorra või rasestumisvastase meetodi ebaõnnestumise järgset võimalikku rasestumist1
 • ellaOne® (ulipristaal) on efektiivne kõige kriitilisemal hetkel, kuna see aitab ära hoida rasestumist isegi siis, kui te olete juba ovuleerimas – sellel hetkel on teil rasestumise oht kõige suurem2,3,4
 • ellaOne® (ulipristaal) toimib munaraku vabanemist edasilükkavalt. Seega on teie sees olev sperma selleks ajaks kui munarakk vabastakse (ovulatsioon) juba võimetu teid rasestama3,5
 • Üks ellaOne® (ulipristaal) tablett sisaldab 30 mg ulipristaalatsetaati1
 • ellaOne® ‘i (ulipristaal) tuleb võtta niipea kui võimalik, aga mitte hiljem kui 5 päeva (120 tundi) pärast kaitsmata vahekorda või rasestumisvastase meetodi ebaõnnestumist1
 • ellaOne® (ulipristaal) on mõeldud viljakas eas naistele2
 • ellaOne®’i (ulipristaal) võib võtta igal ajal menstruaaltsükli jooksul2

Viited

1. ellaOne®  (ulipristaal) Patient Information Leaflet
2. ellaOne® (ulipristaal) Summary of Product Characteristics
3. Faculty of Sexual and Reproductive Healthcare. Guideline on Emergency contraception 2012. Available at http://www.fsrh.org/pdfs/CEUguidanceEmergencyContraception11.pdf. Accessed June 2013
4. Brache V et al. Contraception 2013; 88(5): 611-618
5. Pallone S and Bergus G. J Am Board Fam Med 2009; 22: 147–157