Asjaolud, millest te peate oma apteekrile rääkima

Allpool on loetelu ravimitest ja tervislikest seisunditest, millest te peate enne ellaOne®’i (ulipristaal) võtmist oma apteekrile rääkima:1

  • Maksahaigus. ellaOne®’i (ulipristaal) ei soovitata raske maksahaigusega naistele
  • Raskekujuline astma
  • Teatud ravimid, mida kasutatakse epilepsia ravis (fenütoiin, fosfenütoiin, fenobarbitaal, primidoon, karbamasepiin, okskarbasepiin)
  • HIV-infektsiooni ravimid (ritonaviir, efavirens, nevirapiin)
  • Bakteriaalsete infektsioonide ravimid (nt rifampitsiin, rifabutiin)
  • Depressiooni või ärevuse raviks kasutatavad liht-naistepuna ürti (Hypericum perforatum) sisaldavad taimsed preparaadid
  • ellaOne®’i (ulipristaal) ei tohi kasutada koos levonogestreeli sisaldavate hädaabi kontratseptiividega
  • Kui teil on “päevad” hilinenud või kui teil on raseduse sümptomid (rindade suurenemine, hommikune iiveldus), kuna te võite juba rase olla

Viited

1.ellaOne® (ulipristaal) Patient Information Leaflet.